Wat is Six Sigma?

Ben jij verantwoordelijk voor verschillende processen in een organisatie? In veel gevallen zijn er meerdere processen of stakeholders nodig om een proces te laten verlopen. Echter kunnen veel personen zorgen voor ruis op de lijn of voor verspilling. De oorzaak hiervan is niet altijd gemakkelijk te achterhalen. Om deze reden is het van belang aandacht te hebben voor het verloop van deze processen en altijd te kijken of er verbetering mogelijk is. Indien de processen zo spoedig, effectief en zo prettig mogelijk verlopen zal dit haar vruchten afwerpen. Dit zorgt namelijk voor een prettige sfeer op de werkvloer en soms zelfs voor minder klachten en ziekteverzuim. Een prettige sfeer zorgt op haar beurt voor hogere productiviteit. Dit heeft als gevolg dat, bijvoorbeeld, klanten beter en sneller geholpen kunnen worden. Het is van belang dat je als medewerkers in een organisatie de klant altijd vooropstelt. Met Six Sigma kan je dit bewerkstelligen.

Meten is weten

Wanneer je als organisatie de Six Sigma methode hanteert zal je lonende resultaten behalen. Six Sigma is een strategie voor organisaties die ervoor zorgt dat bedrijfsprocessen beter verlopen. Hierbij worden essentiële factoren in een proces geanalyseerd door verschillende technieken. Deze analyses zijn belangrijk voor het indiceren van de daadwerkelijke problemen in de processen. Door na de analyses zo snel mogelijk te beginnen met meten, zullen de problemen snel kunnen worden verbeterd. Wanneer de organisatie het nut van het meten inziet en daadwerkelijke verbetering zichtbaar zijn, is het belangrijk dat hier continu aandacht aan wordt gegeven. Zo kan je als organisatie blijven verbeteren en altijd meerwaarde aan je klanten kunnen leveren.

Hanteert jouw organisatie Six Sigma al?

Zorg dat je personeel altijd tevreden is, je je klanten altijd meerwaarde biedt en er een aangename werksfeer is. Maak gebruik van de Six Sigma methode en blijf je processen in je organisatie altijd verbeteren.